top of page

הסקר הדיגטלי #4

איך הייתם רוצים להצביע בבחירות למועצה?

 

איך היית רוצה להצביע?

  • 0%שני נציגים - בן אחד ובת אחת

  • 0%שני נציגים.ות - אפשר גם בת ובת וכו׳

  • 0%להצביע לנציג.ה אחד בלבד

  • 0%להצביע לשני נציגים - אבל אפשר ׳פתק לבן׳

טוב קצת משכנו את הסקר הזה... אבל הקרב המעניין הוא אופציה 1 נגד אופציה 2. תענו על הסקר ❔❓

פוסטים אחרונים

הצג הכול

הסקר הדיגטלי #?

היום זה סקר מיוחד, לטובת הדלת. התשובה שכנראה תבחר היא לנו, אבל המקומות מתחת מעניינים...

Kommentare


Post: Blog2_Post
bottom of page